Tag nhà Bắc Bộ

Khám phá nếp nhà Bắc Bộ xưa có đặc trưng gì nổi bật ?

Ngược dòng lịch sử, kiến trúc những căn nhà Bắc Bộ xưa luôn là một...