dự án tư vấn thiết nhà gỗ, nhà thờ họ

Xem thêm các dự án khác

Video mẫu thiết kế nhà gỗ

Quy trình Tư vấn báo giá thiết kế nhà thờ họ, nhà gỗ

QUY TRÌNH THIẾT KẾ

Bước 1: Tư vấn và thiết kế cơ bản khái quát

Khách hàng sẽ được chuyên gia là những kiến trúc sư lắng nghe yêu cầu và lên phương án tư vấn phương án thiết kế tổng thể phù hợp nhất, thiết kế mặt bằng bố trí không gian trong nhà, ngoài sân vườn, cảnh quan dạng 2D. Thời gian này thường chiếm từ 7-15 ngày.

Bước 2: Thống nhất thiết kế cơ bản

Sau khi thống nhất cơ bản thiết kế, đội ngũ tư vấn thiết kế sẽ lên bản vẽ diễn họa phối cảnh 3D trong khoảng thời gian 07-10 ngày kể từ ngày chốt phương án thiết kế.

Bước 3: Bổ xung hồ sơ và bàn giao thiết kế

Chỉnh sửa biên tập hồ sơ bản vẽ thiết kế và bàn giao thiết kế. Thời gian chỉnh sửa hồ sơ từ 05-07 ngày tùy theo mức độ thay đổi. Sau khi hoàn thiện các hạng mục chỉnh sửa, trong vòng 03 ngày làm việc, nhà gỗ Phúc Lộc sẽ bàn giao đầy đủ thiết kế và hồ sơ bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng.