Tag chòi lục giác nhà gỗ

Mẫu chòi lục giác chồng diêm trong quần thể nhà gỗ 5 gian (Phần 2)

Một trong những không gian vãn cảnh, nghỉ ngơi trong quần thể nhà gỗ không...