Tag nhà gỗ miền bắc

Những hoa văn thường thấy trên nhà gỗ miền bắc

Mỗi vùng miền khác nhau lại có nền kiến trúc đặc trưng riêng biệt. Và...