Tag mẫu hoành phi

Các mẫu hoành phi nhà thờ họ đẹp không thể thiếu trong nội thất nhà gỗ cổ truyền

Mẫu hoành phi nhà thờ họ với những nét trạm trổ tinh tế, kích thước...