Tag nhà ngang mái Thái

Thiết kế nhà ngang mái thái trong khuôn viên nhà vườn ao chòi (Phần 2)

Trong không gian cổ truyền, căn nhà ngang mái Thái hiện lên thật ấn tượng....