Tag chi phí xây nhà gỗ 3 gian

Chi phí xây nhà gỗ 3 gian, 5 gian là bao nhiêu hiện nay?

Chi phí xây nhà gỗ 3 gian, 5 gian kẻ truyền Bắc Bộ hiện nay...