Tag bộ đồ thờ bằng gỗ

Ấn tượng với bộ đồ thờ “Tam Sư Mai Điểu” ở nhà gỗ truyền thống Bắc Bộ

Bộ đồ thờ “Tam Sư Mai Điểu” là một trong những mẫu đồ thờ được...